Kristiine Saart

Minu puhul osutus valituks just projekt „Estonian.ee 2.0“, sest see oli esimene, mis kohe silma jäi. Esiteks soovisin eesti filoloogia tudengina midagi oma erialaga seotut. Teiseks tundsin, et see on väga kasulik ja oluline projekt eesti keelt võõrkeelena õppivatele inimestele ning tahtsin sellest osa saada ja kaasa aidata. Ja kolmandaks liitumise põhjuseks oli töö tekstiga: projektis oli vaja tekste toimetada ning kuna õpin referent-toimetajaks, nägin selles ideaalset võimalust enda oskusi praktiseerida. Sain toimetada eri liike tekste: artikleid, sotsiaalmeediapostitusi ja õppematerjalide kirjeldusi. Päris palju jäi mul toimetades kahe silma vahele, kuid artiklid vaatas üle ka meie projekti mentor Tiina Rüütmaa, kes tegi lisaparandusi. Aga sellest oli mulle kasu ning tänu sellele oskan nüüd ise ka rohkem märgata. Olen väga rahul, et just sellesse projekti sain. Olen tänulik juhendaja Mariiale, kes kõigile alati toeks oli, ning kogu projekti inimestele meeldiva ja sujuva koostöö eest.

Alina Matvejeva

Liitusin projektiga „Estonian.ee 2.0“, kuna ise õppisin keelekümblusklassis ning oma kogemusest tean, kui raske võib olla abimaterjalide otsimine. Praegu läbin praktikat vene gümnaasiumis ning pööran tähelepanu sellele, mis allikatega õpilased töötavad ja millised raskused tekivad neil keeleõppimisega. Hakkan kindlasti projekti populariseerima, sest see on minu arust mugav ja kättesaadav infoallikas. Projektis tegelesin enamasti eestikeelsete artiklite tõlkimisega vene keelde selleks, et keeleõppijal oleks võimalik saada infot emakeeles. Kirjutasin ka uue artikli vene keeles. Minu üllatuseks ei olnud tõlkimine sugugi kerge ülesanne, kuid tänu Mariia toimetamisele sain ma sellega hakkama.

Alina Litovkina

Olin väga huvitatud sellest projektist, kuna tulevikus tahan saada vene keele kui teise keele õpetajaks ning arvan, et materjalide praktilisus ja autoriteetsus on eriti oluline. Minu emakeel on vene keel ning tean oma kogemusest, kui raske on iseseisvalt õppematerjale otsida ja üldse õppida. Mulle tundus, et isegi eesti keele tasemeeksamite jaoks antakse liiga vähe materjale. Tahaksin selle teemaga kuidagi tegeleda ja võimalusel levitada õppematerjale laiemalt, et ka teised keeleõppijad saaksid eksamiks valmistuda iseseisvalt , kulutades vähem ressursse. Eksamiks valmistusin ka mina ise ning just sellel põhjusel arvasin, et see projekt on hea võimalus saada uued kogemused, tutvuda uute inimestega ning praktiseerida eesti keelt. Projekt „Estonian.ee 2.0“ oli minu jaoks väga kasulik ning pakkus rohkesti väljakutseid, kuna olen juba ammu tahtnud panna end proovile õppematerjalide kogumisel ja töötlemisel. Erilist tänu avaldan Mariiale ja Kristiinele, kes aitasid mul leitud materjale kirjeldada ning arendada kirjutamisoskust.

Yana Laknovskaja

Mina valisin projekti „Estonian.ee 2.0“, sest see pakkus mulle suurt huvi. Mina ise olen õppinud eesti keelt teise keelena ning tean, et eesti keele õppematerjale internetis on hästi palju, kuid nende materjalide seas on väga raske orienteeruda ning otsida vajalikku informatsiooni. Projektis tegelesin õppematerjalide otsimise, täiendamise ning kirjeldamisega. See oli minu jaoks uus ja kasulik kogemus, kuna leidsin enda jaoks häid ja huvitavaid materjale, mida kindlasti hakkan ka edaspidi kasutama. Samuti sain uued teadmised. Arvan, et meeskonnatöö sujus meil hästi, koormus oli jagatud võrdselt ning oli selge ja arusaadav, mida on vaja teha ja kuidas oma aega planeerida. Kuna õpin kaugõppes ja käin tööl teises linnas, minu jaoks oli väga tähtis ka see, et kõik meie kohtumised toimusid Zoomis ning ma ei pidanud selleks kooli minema. Üldiselt olen väga rahul, et valisin just selle projekti. Olen tänulik Mariiale, kes oli alati valmis aitama.

Max Dubakin

Mina liitusin ELU projektiga „Estonian.ee 2.0“, sest oma kogemusest tean, kui raske võib olla eesti keele õppimine. Eriti siis, kui pole käepärast õppematerjale mis sobiksid just mulle. Õpin Tallinna ülikoolis ajakirjanduse erialal, seetõttu on mul palju kokkupuuteid eestikeelsete tekstidega.Kuna eesti keel pole minu emakeel, tekib tihtipeale vajadus kontrollida õigekirja. Arvan, et meie ELU projekt loob selle jaoks mugavat ja üldarusaadavat õppeinfoallikat.

Projektis tegelesin enamasti sotsiaalmeediaga, eelkõige Facebooki kontoga, selleks, et populariseerida kodulehte estonian.ee. Ülesanded pakkusid mulle palju väljakutseid, kuna varem ei ole ma kokku puutunud sotsiaalmeedia konto haldamisega sellisel tasemel ja koguni kolmes keeles. Tõlkimine oli minu jaoks üks raskemaid ülesandeid. Avaldan ka suurt tänu Mariiale, kes oli valmis appi tulema ning juhatama mind ülesannetes, kui ma ise nendega hakkama ei saanud.

Marina Lisetskaja-Golunova

Mina valisin “Estonian.ee 2.0” ELU projekti, sest see annab mingi konkreetse tulemuse ja sellest on kasu teistele inimestele. Lisaks sellele on minu emakeeleks vene keel ja ma olen vahest ise kokku puutunud raskustega, mis kaasnevad eesti keele õppimisega. Sellepärast mõtlesingi, et on huvitav selle projekti kaudu olla abiks teistele inimestele, kes on samas olukorras nagu minagi.

Projekti alguses jagas juhendaja meile ülesanded. Kuna õpin integreeritud kunsti, muusika ja multimeedia erialal ja mul on ka sotsiaalmeediaga seotud kogemus, hakkasin tegelema Instagrami profiili haldamisega. Ma koostasin sisuplaani, kirjutasin postitusi ja tegin profiilile kujunduse. Natuke raske oli tegeleda tekstidega, sest ma ei pidanud mitte ainult välja mõtlema postituste ideid, vaid samuti kirjutama tekste kolmes keeles. Õnneks aitasid mul projekti juhendaja Mariia ja osaleja Kristiine vene- ja eestikeelsete postitustee toimetamisega. Projekti lõpuks võin olla väga rahul Instagramis saavutatud tulemustega, sest see vastab ka projekti alguses püstitatud eesmärkidele.

Julia Sõromjatnikova

Mina valisin projekti „Estonian.ee 2.0“, kuna tean väga hästi, kui raske on inimestel õppida uut keelt ja otsida endale sobivaid materjale õppimiseks. Järelikult, ma kohe valisin selle projekti, sest see on tõesti efektiivne viis aidata teisi. Minu eesmärgiks oli pakkuda keeleõppijale tuge, selgitada, et keeleõppe võib olla huvitav ja lihtne, ning julgustada teda, et ta ei kardaks proovida midagi uut. Selle jaoks kirjutasin keeleõpet toetavaid artikleid. Keeleliselt toimetatud artiklid on olulised selleks, et keeleõppija saaks informatsiooni selges ja korrektses keeles. Kuna internetis on väga palju erinevaid allikaid, aga mõnikord on raske aru saada kuidas nendega töötada ja mis allikas on tõesti kvaliteetne. Projekti käigus oli vaja kirjutada artikleid vene keeles, näiteks põhjalikult seletada, kuidas kasutada erinevaid linke ja õppematerjale. Kirjutamise käigus sain palju uusi teadmisi. Pidin täiendama oma artikleid vastavalt juhendaja Mariia soovitustele ja samal ajal analüüsisin oma vigu. Osalemine selles projektis on minu jaoks uus kogemus, mis samuti aitas mul olla kasulik teistele keeleõppijatele. Projekti lõpus jään rahule meie tulemuste ja projekti eesmärkide saavutamisega.

Karolina Zelinskaja

Kui ma nägin ELU projekti “Estonian.ee 2.0” ja lugesin selle lühikirjeldust,- sain kohe aru, et tahan sellega tegeleda. See on suurepärane projekt, mis aitab muu emakeelega inimestel leida kasulikke õppematerjale kiiresti ja ühest kohast. Mina liitusin selle projektiga, kuna ise olen õppinud üheksa aastat vene koolis ja pärast seda läksin eesti õppekeelega gümnaasiumisse. Ma tean, kui raske võib olla keeleõppimine, eriti kui sa ei leia kasulikke materjale. Praegu õpin magistrikraadi erialal vene keele kui võõrkeele õpetajaks ja õpetan vene keelt põhikoolis eesti emakeelega õpilastele. Meie projekt andis mulle võimaluse arendada oma eesti keele oskust, aidata muu emakeelega eesti keele õppijaid ja töötada koos suurepäraste inimestega!

Projektis tegelesin mina igasuguste õppematerjalide korjamisega, nende kirjeldamisega ning materjalide loetelu täiendamisega. Olen väga tänulik ELU projekti meeskonnale ja Mariiale, kes olid toeks kogu projekti jooksul!

Sitong Yu

Mul on hea meel, et valisin ELU projekti „Estonian.ee 2.0“, sest võõramaalasena Eestis tean ma, kui oluline on rääkida eestlaste emakeelt. Kuigi paljud eestlased oskavad ka mõnda võõrkeelt, nt inglise keelt, suheldes nendega eesti keeles saad hoopis teistsuguse kogemuse ja elu Eestis muutub ka lihtsamaks.

Eesti keele õppimine ei ole raske mitte ainult keele keerulisuse tõttu, vaid ka sellepärast, et tuleb hankida vajalikke õppematerjale. Koduleht estonian.ee suudab selle probleemi tõhusaltlt lahendada. Me aitame keeleõppijatel kiiresti otsida kasulikku infot ning pakume ka õppematerjalide kirjeldusi, mille abil saavad kõik keeleõppijad endale sobivad õppematerjalid kätte.

Selle projektiga sain ma nii teisi inimesi aidata kui ka päris palju uut õppida. Uusi õppematerjale otsides tutvusin ka erinevate õppevahenditega. Mariia ja Kristiine parandused, mida nad tegid minu kirjutatud õppematerjalide kirjeldustes, aitasid mul täiustada oma kirjutamisoskust. Olen Mariiale ja teistele meeskonnaliikmetele väga tänulik nende vastutustundliku panuse eest kogu projekti jooksul!

ELU projekti aruanne

Tegevuskava