Artiklid eesti keele õppimisest

Loodusmetafoorid

„Loodusmetafoorid, mille järgi me elame“ – kaunis koduleht, kuhu on koondatud eesti keele metafoore ja fraseologisme, mis on seotud loodusega.