Julija Smirnova

Mina valisin Estonian.ee projekti, kuna töötan Eesti Töötukassas ning eesti keele oskus tööotsimisel on väga oluline eeldus. Tihtipeale inimesed, kes sooviksid eesti keelt õppida, lihtsalt ei oska otsida infot keeleõppimise kohta või ei julge õppimisega alustada. Mulle tundub, et selline koondleht nagu Estonian.ee saab aidata info otsimisega ning anda keeleõppijaile julgust. Venekeelse kogukonna jaoks eesti keele õpe on oluline kuid keeruline küsimus. Projektis tegelesin artiklite kirjutamisega, tõlkimisega, erinevate materjalide, vahendite, allikate ja äppide otsimisega. Samuti koostasin vahenädala kokkuvõte presentatsiooni. Õpikogemusena saan esile tuua kindlat ülesannete jaotust, selget struktuuri ning head meeskonnatööd.

Hanna Kalvi 

Liitusin selle projektiga, kuna olen ise sisserändaja ja pean eesti keele oskust äärmiselt oluliseks. Eesti keele puhul on tegemist päris väikese keelega, mis tähendab, et välismaalt tulevatele inimestele võib olla suureks väljakutseks leida eesti keele õppimise kohta vajalikku infot ja iseseisvaks õppimiseks sobivat ja huvitavat materjali. Sellepärast on Estonian.ee kodulehekülje loomine Eesti ühiskonnale väga aktuaalne ning jätkusuutlik.  Projektis tegelesin õppematerjali, sh teemakohaste telesaadete ja subtiitritega filmide otsimisega. Sain artikli kirjutamise kogemuse, panustasin vahekokkuvõtte ankeedi ja presentatsiooni koostamisesse. Meeskonna koostöö sujus meil hästi.

Merilin Raidmets 

Otsustasin Estonian.ee projektiga liituda, kuna tundsin, et mul on piisavalt tausta ja huvi antud teema vastu. Lisaks sellele, et õpin inglise keelt, olen tegelenud ka täiskasvanu haridusega ja samuti olen varem proovinud kätt tõlkimises. Kuna artiklite kirjutamine oli aga minu jaoks midagi täiesti uut, olin algul veidi segaduses ja isegi kartsin, kui nägin, et kirjutajad ja tõlkijad on ühes grupis ja kõik teevad kõike. Tuleb aga välja, et mulle täitsa meeldib kirjutamine. Kuna olen ka ise vaeva näinud uue keele õppimisega, siis tundsin, et suudan samastuda meie potentsiaalse n-ö kliendiga. Tunnen, et sobin siia projekti hästi, ja usun, et olen omalt poolt panustanud kenasti nii kirjutamise, tõlkimise ja nüüd hiljuti natuke ka toimetamisega.

Marilise Seppel 

Liitusin Estonian.ee projektiga, sest see pakkus mulle huvi ja olen oma tutvusringkonnas täheldanud, et muu emakeelega tuttavatel on olnud raskusi keele õppimisega. Teadsin, et selle veebilehe abil läheks õppimine hõlpsamalt ja saaksin abivajajaid aidata. Projektis osalemine oli kindlasti uus ja põnev kogemus. Sain erinevates valdkondades teadmisi juurde ning uurida veel rohkem sügavuti oma erialaga seotud teemasid. Kõik endale seatud eesmärgid ja ülesanded said õigeaegselt täidetud, vahel tekkis pisut raskusi kooliülesannete ja töö kõrvalt ajaplaneerimisega. Õnneks jõudsin kõik õigeks ajaks tehtud, kuigi oleksin võinud mõne ülesandega varem alustada, siis ei oleks korraga olnud vaja nii palju teha. 

Helen Vallimäe

See projekt kõnetas mind kohe ja tahtsin kindlasti just siia pääseda. Töötan eesti keele ja kirjanduse õpetajana ning õpin hetkel Tallinna ülikoolis haridustehnoloogiat. Tundsin, et minu mõlemad erialad on selles projektis kaetud. Tegelesin peamiselt kodulehekülje loomisega ja see oli kindlasti proovilepanek. Otsast lõpuni teha tasuta WordPressi koduleht on päris suur väljakutse. Mulle oli kindlasti suureks toeks meie juhendaja Mariia. Kindlasti on tegu meeletult tänuväärse projektiga ja ma väga loodan, et näen selle edasist arengut. Sain siin arendada enda kodulehe tegemise oskusi ning samuti oli ajaplaneerimisel ja grupitööl suur roll. 

Diana Ragni 

Otsustasin just selle projektiga liituda, kuna ise õppisin eesti keelt teise keelena ning oma kogemusest tean, kui raske võib olla endale sobivad materjalid leida. Projektis tegelesin artiklite kirjutamisega, nende toimetamise ja tõlkimisega. See oligi minu jaoks täiesti uus kogemus. Alguses olin natuke segaduses, kuna ei teadnud millest alustada. Kuid edasi minnes tuli välja kõik hästi. Arvan, et meie töö sujus hästi ja sellegipärast meie püstitatud eesmärgid said saavutatud. Kuna paljudele see oli esimene kogemus sellise projekti ja tööga, arvan et nüüd on kõikidel arenguruumi nendes valdkondades, kus igaühel oli võimalus end proovile panna.

Anastasiya Ilistratova-Tunnel

Liitusin projektiga, sest olen õppinud eesti keelt teise keelena ning omandanud selle emakeeles kõnelejatega samal tasemel. Väärtustan eesti keelt ja pean selle oskust vajalikuks. Keeleõpetajana näen, et keele õppimiseks on palju võimalusi ja materjale, kuid nende leidmine on paljudele keeruline. Sellepärast soovisingi panustada Estonian.ee kodulehe loomisse, et keeleõppijatel oleks lihtsam orienteeruda materjalide vahel. Projektis tegelesin artiklite tõlkimise ja toimetamisega ning erinevate õppematerjalide otsimisega. Olgugi, et valdan eesti ja vene keelt pea samal tasemel, oli see siiski täiesti uus kogemus ja paras väljakutse minu jaoks. Kuid see rikastas minu sõnavara, sest kasutasin erinevaid sõnaraamatuid. Samas oli hea võimalus panna proovile oma keeleoskused ja märgata oma nõrgemaid kohti. Leidsin enda jaoks häid õppematerjale ja sain uusi teadmisi. Iseseisev töö meeldib mulle rohkem kui rühmatöö, seega õppisin teistega rohkem arvestama. Lapse ja töö kõrvalt oli keeruline oma aega planeerida. Ootus projekti lõpptulemusele oli suurem. Ülesanded nõudsid palju aega, kuid loodetavasti võin oma panusega rahule jääda.

Veronika Zotova

Ma liitusin projektiga, kuna mulle pakkus huvi projekti pealkiri ja meeldis ülesannete nimekiri. Ootusteks oli kodulehe valmimine, hea koostöö meeskonnaga ning enda oskuste rakendamine. Tegelesin enamasti artiklite kirjutamise ja tõlkimisega ning ka õppematerjalide otsimisega. Arvan, et töö sujus hästi, kuna meie rühmas kõik üliõpilased olid kohusetundlikud ja huvitatud sellest projektist. Projekti käigus arendasin oma eesti keele oskust ning rikastasin sõnavara. Samuti õppisin tegema koostööd teiste rühmaliikmetega. Kõige olulisem kogemus oli minu jaoks rühmatöö, kuna oma rühmakaaslastega pole ma varem kokku puutunud. Sellepärast oligi koostöö uute inimestega väga tähtis. Raskusteks oli aja leidmine projekti jaoks, kuna artiklite tõlkimine on aeganõudev ülesanne ja tööd oli vaja esitada kindlaks tähtajaks. Suutsin leida aega projekti ülesannete tegemiseks, sest planeerisin hoolikalt oma aega. Ma lõpetan projekti rahulolevana, minu hinnang projektile on 10/10. Mulle kõik väga meeldis ning olen rahul, et valisin just selle projekti. 

Merylin Kruusma 

Liitusin projektiga põhjusel, et see oli ainus keeleprojekt, milles suutsin näha reaalset kasulikku tulemust. Eesti keel on minu jaoks väga südamelähedane, pean eesti keele korrektset õppimist ja õpetamist oluliseks. Nägin, et projekt läheb kokku minu väärtustega. Minu ootused lõpptulemuse osas olid pigem liiga optimistlikud. Eeldasin, et semestri lõpuks on meil valmis põhjalik koduleht, mida keeleõppijad täies mahus kohe rakendada saaksid. Reaalselt oli kogu projekt minu jaoks üle ootuste ajamahukas ja tähelepanunõudev. Sellegipoolest hindan enda panust suhteliselt heaks: koostasin kommunikatsiooniplaani; tõlkisin/toimetasin artikleid; kirjutasin meeskonnaliikmete- ja projektitutvustusi. Põnevaimaks kaasavõetavaks kogemuseks pean tõlketöökogemust. Kogemustest olulisimaks pean tõestust, et suurte projektidega on mõistlik varem alustada. Kuigi olen sellel semestril ajaplaneerimises arenenud, nägin, et veidi on veel siiski õppida. Tulevikuks võtan kaasa teadmise, et meil on eesti keele õppimiseks väga mitmeid võimalusi. Enne artiklite ja materjalidega tutvumist polnud ma teadlik, et keeleõppevõimalusi on nii palju, et välismaalastel nende seas nõnda keeruline orienteeruda on. 

Uljana Parmenenkova

Liitusin projektiga, kuna olen inimene, kes on kogu elu eesti keelt õppinud. Mõistan ja tunnen ise, kui keeruline on mõnikord leida vajalikku informatsiooni eesti keele kohta. Valisin just selle projekti, sest tahtsin panustada millegi väga vajaliku ja kasuliku loomisse. Õpin eesti keelt siiamaani, seega teadsin, et projektis saan praktiseerida eesti keelt. Nüüd tean, kui keeruline on artikleid kirjutada. See oligi minu esimene kogemus. Kui hakkasin kirjutama, arvasin, et see võtab mul paar tundi. Praegu saan öelda, et see on suur töö! Enne projekti algust mõtlesin, et niisuguse projekti jaoks kõigil on vaja pingutada, kuna nii mahukas töö nõuab palju aega. Ja nii see juhtuski. Mul on tunne, et projekt saab kindlasti populaarseks ja vajalikuks, kuid mõistan, et projektiga on veel palju tegemist. Tahaksin kindlasti jätkata selles projektis, kuna see teeb mulle rõõmu ning annab võimaluse praktiseerida eesti keelt.

Reimo Reimand

Liitusin projektiga, kuna teema on aktuaalne ning huvitav. Olles ise mitmeid suvesid Ameerikas raamatuid müümas käinud ning palju veetnud aega Hispaanias, on näidanud, kuivõrd tähtis on vallata selle riigi keelt, kus välismaalasena viibid. Soovides aidata muuta keeleõpe teise emakeelega inimeste jaoks mugavamaks ja olles varem ka kodulehti loonud, nägin võimalust praktiseerida ja rakendada oma teadmisi-kogemusi just selles projektis. Minu ülesanne oli projektis kodulehekülje loomine ning tegeleda veebilehe mitmekeelsusega. Veebilehe mitmekeelsus oli paras pähkel, kuna polnud sellega kunagi kokku puutunud ning  lõpuks teiste abiga saadi sellest katsumusest võitu. Lisaks nendele tegevustele juhtisin ettekandeid ning loodetavasti ka viimast esitluse päeva. Õppisin projektis kindlasti mitmekeelse veebilehe tarkusi ning äge oli näha erinevate erialade lõimumist meie projektis. Viimaks tahaks tänada Mariiat, et ta oma tööga ilusti hakkama sai. Ta dirigeeris hästi ülesandeid meile edasi ning oli igal hetkel valmis aitama ning juhendama.

Randel Aoveer

Valisin Estonia.ee projekti kuna eesti keele õppimine ja õpetamine on mulle tähtis nii eesti keele õpetajana, kui ka eestlasena. Eesti keele õppimiseks on üllatavalt palju materjale võrreldes paljude teiste keeltega, kuid kõige suurem murekoht on just nende kättesaadavus. Estonia.ee aitab muuta eesti keele õppimise sujuvamaks ja lihtsamaks. Projektis tegelesin õppematerjalide kogumisega ja artikli kirjutamisega. Kasutasin kirjutamisel poolakadeemilist stiili, mis oleks lugejale mõistetav ning selgitasin erinevaid eesti keele aspekte võimalikult täpsel, kuid lihtsal moel.

Mari Leppik Von Wirén

Liitusin antud ELU projektiga, kuna see paistis mulle kõige rohkem silma kõikidest valikutest. Mind huvitas, kuidas keeleline pool ja veebilehekülje koostamise pool omavahel toimivad ning kuidas mina oma osa projektis teostaksin. ELU projekt oli minu jaoks huvitav ning kohati pakkus uut väljakutset. Alguses jäi natuke segaseks, millised minu ülesanded olid, kui ankeedi põhjal jaotati ülesanded enamjaolt nendele, kes teatud valdkonda tundis. Kuna olen varem tegelenud kunsti ja graafilise disainiga ning olin üks vähestest, kes ankeedis selle esile tõi, siis sain enda ülesandeks disainida estonian.ee logo. Logo disainimiseks kasutasin Adobe Photoshopi, mida polnud aastaid kasutanud. Seetõttu läks logo disainimisega natuke kauem aega, kuna tuli uuesti tutvuda kõikide Photoshopi funktsioonidega. Lõpptulemusena sain kolm erinevat logodisaini, mis ülesehituse poolest sarnanesid, kui erinesid just värvi ja graafika poolest. Logo peal on kirjas eesti tähed ö, ä, õ ja ü ning kõige all keskel on välja toodud domeeninimi estonian.ee.

Gerta Karasevitš

Liitusin projektiga, kuna olen ise eesti keelt õppinud teise keelena. See oli minu esimene projektikogemus, seetõttu oli raske ette arvata, kuidas kõik hakkab toimima. Projektis tegelesin artiklite kirjutamisega ja tõlkimisega, mis tundus esmapilgul päris kerge, kuid töö käigus sain aru, et see pole kaugeltki nii. Üldiselt olen väga rahul, et valisin just selle projekti. Sain palju uusi teadmisi ning see projekt aitas arendada enesedistsipliini. Olen samuti tänulik Mariiale, kes oli alati valmis aitama ja juhendama.

ELU projekti aruanne

ELU projekti tegevuskava