Estonian.ee – kõik vajalik eesti keele õppimiseks ühest kohast!

Igal aastal tuleb Eestisse kas ajutiselt või püsivalt elama suur hulk välismaalasi. Ka praegu elab meie seas väga palju muu emakeelega inimesi, kes on siia ammu kolinud või siin isegi sündinud, kuid vajatakse lõimumiseks toetust keeleõppes.

Ehk oled sinagi äsja Eestisse saabunud ning soovid selgeks saada ka muid sõnu peale “tere” ja “head aega”? Vahest oled eesti keelt varemgi õppinud ja nüüd soovid oma keeleoskust lihvida? Või oled keeleõpetaja ning tahaksid uuendada oma õppematerjale? Keeleõppijaile mõeldud materjale, kursuseid ja programme leiab Internetist nii palju, et nendes on keeleteadlaselgi keeruline orienteeruda. Kuidas leida selles ülekülluses enda vajadustele ja keeletasemele sobivaimad materjalid?

Tallinna ülikooli ELU (Erialasid Lõimiv Uuendus) õppeaine ühe väljundina on loodud koduleht estonian.ee, kuhu koondatakse kõike vajalikku edukaks eesti keele õppeks. ELU aine raames viivad erinevate erialade üliõpilased ja juhendajad ellu interdistsiplinaarseid projekte endale huvipakkuvatel teemadel. Ideede teostamisel tuleb silmas pidada projekti teaduspõhisust, interdistsiplinaarsust, praktilist väärtust ja meeskonnatööd.

Koduleht estonian.ee lihtsustab eesti keele õppimist võõrkeelena. Leheküljele koondatakse Internetist tasuta kättesaadavaid keeleõppematerjale ja -võimalusi, mis on suunatud nii iseseisvatele keeleõppijatele kui ka õpetajaile. Kodulehelt leiab artikleid, blogipostitusi, nõuandeid, õppematerjale ning viiteid erinevatele võimalustele eesti keele tasuta omandamiseks. Oma artiklites otsime vastuseid populaarsetele küsimustele, mis keeleõppijail tekkida võiksid. Samuti jagame praktilisi näpunäiteid eksamite sooritamiseks, õpimotivatsiooni leidmiseks, eesti keele õppimise alustamiseks ning jätkamiseks. Keeleõppimist toetavad artiklid põhinevad usaldusväärsetel, sh teaduslikel allikatel ja isiklikel õpikogemustel.

Kodulehe valmimisse on enda panuse andnud nii eesti kui ka mõne teise emakeelega inimesed, nii keeleõppijad kui ka õpetajad. Praktilised kogemused aitavad meil paremini mõista alustava keeleõppija võimalikke murekohti ning luua kasutajasõbralikku lehekülge.