Hanna Kalvi

Paljudel, kes on otsustanud õppida eesti keelt või mõnda muud võõrkeelt, tekib küsimus, kuidas on parem õppida – kas eraõpetajaga, rühmas või iseseisvalt. Sellele on raske üheselt vastata, sest igal viisil on omad eelised ja puudused, arvestada tuleb paljude teguritega. Selles artiklis proovime mõista, millised plussid ja miinused on eesti keele õppimisel eraõpetajaga, rühmas ja iseseisvalt. 

Õppimine eraõpetajaga

Eelised

1. Individuaalne õppekava

Üks peamisi eratundide plusse on see, et õpetaja valib ülesanded ja teemad õppija vajadusi, eesmärke, huve ja soove arvesse võttes. Seega saab õppija keelt omandada omas tempos. 

2. Õpetaja pühendab kogu aja vaid sulle

Kui mõne osaoskuse omandamine on õppija jaoks raske või on soov mõnda konkreetset teemat põhjalikumalt õppida, on see eratundides alati võimalik.

3. Paindlik graafik

Paindlik graafik annab võimaluse oma aega planeerida ja valida, kui kaua tund kestab. Lisaks sellele on tihtipeale võimalik õpetajaga kokku leppida, kus soovite õppida: oma kodus, kontoris, õpetaja juures või veebis. Hädaolukorra või haiguse puhul saab kokkuleppel õpetajaga tundi edasi lükata või kohtuda veebis.

Puudused

1. Hind

Eratunnid on kallimad kui rühmatunnid. Kuid kui võtta arvesse seda, et õpetaja pöörab tähelepanu vaid ühele õppijale, siis tõenäoliselt kulub eratundides keele õppimiseks vähem aega. 

2. Raskused õpetaja leidmisel

Head ja professionaalset õpetajat ei ole nii lihtne leida, kui võib tunduda. Oma kogemusest võin öelda, et kõik, kes panevad üles kuulutusi kodustest eesti keele tundidest, ei pruugi paraku olla kogenud ja kvalifitseeritud õpetajad. Õnneks saab alati osaleda proovitunnis ja otsustada, kas õpetaja sobib või mitte. On hea, kui õppijal on sõpru või tuttavaid, kes oskavad konkreetset keeleõpetajat soovitada.

Ka keeltekoolides saab võtta eratunde, kuid need on tavaliselt mujalt leitud eraõpetajast palju kallimad. Keeltekoolide eratundide keskmised hinnad on 25–30 eurot/tund, koduste tundide hinnad aga 10–15 eurot/tund.

3. Harjud ära ühe inimese hääldusega

Võib juhtuda, et kuulates vaid oma õpetajat, harjud ära tema häälduse ja suhtlemisviisiga. Uute inimestega kohtudes võib tekkida raskusi teistsuguse eestikeelse kõne mõistmisega. Õpetajal on tõenäoliselt hea ja selge hääldus. Tegelikult aga on igaühe hääldus veidi erinev, tihtipeale kiirustatakse ja neelatakse sõnu alla; erinevusi on ka sõnavaras. Samuti on eratunnis oluliselt vähem võimalusi suhtlust praktiseerida.

Ühe kõnega harjumise probleemi on võimalik vältida, kui pöörata rohkem tähelepanu kuulamisele, näiteks vaadata telesaateid ja kuulata raadiot. Muidugi on väga oluline juba algusest peale suhelda ka väljaspool klassiruumi, mitte oodata, kuni jõuad enda arvates piisavalt hea tasemeni [4].

Rühmatunnid kursustel

Eesti keele kursusel leiad uusi sõpru ja mõttekaaslasi. Pilt: Pixabay, Public Domain

Eelised

1. Hind

Rühmatunnid maksavad keskmiselt 7–10 eurot/tund, st on eratundidest palju odavamad. Tunni hind sõltub ka õpilaste arvust rühmas. 

2. Regulaarsus

Ilmselt hakkad tundides eeskujulikumalt käima, kuna ei saa helistada õpetajale, et paluda tal tund edasi lükata.

3. Uued tuttavad

Eesti keele õppe rühmas on suurepärane võimalus tutvuda uute erineva tausta, kogemuste ja hobidega inimestega, ning isegi leida nende seast sõpru. Vestlus mõttekaaslastega on väga hea keeleõppe motivaator.

4. Mitmekesised õppemeetodid

Õppe mitmekesisus tähendab, et saad praktiseerida keelt teiste õppijatega, suhelda paarides, mängida läbi erinevaid olukordi, arutleda aktuaalsete teemade üle ja jagada arvamusi. Vaatamata sellele, et suhtlus ei toimu emakeelekõnelejatega, on selline õpe väga oluline, sest annab võimaluse treenida suhtlemisoskust erinevate inimestega. Ent tuleb alati arvestada, et õppemeetodite mitmekesisus sõltub õpetajast ja tema lähenemistest.  

Puudused

1. Sõltuvus tunniplaanist

Kui juhtute tunnist puuduma, siis pead seal käsitletud materjali omandama iseseisvalt ega saa tunni eest makstud raha tagasi. 

2. Rühmade moodustamine

Võimalusel peaks enne rühmade moodustamist sooritama paigutustesti, et selgitada välja keeletase. Kui rühm on moodustatud valesti, võivad tunnid olla sinu jaoks igavad või rasked. Lisaks õpib igaüks omas tempos: mõnda teemat on kergem omandada, teist raskem. Rühmatundides tuleb kohaneda nii kaasõppijate tempoga kui ka õpetaja koostatud tunnikavaga.

Igas õppetunnis on väga oluline ka meeldiv keskkond ja positiivsed emotsioonid [3].

Paraku on alati võimalik sattuda rühma, kus sa ei tunne ennast mugavalt ega turvaliselt. Kunagi ei tea, kellega sa ühte rühma satud ja milline on teiste õppijate motivatsioon, seega pead võtma oma kaasõppijaid sellistena, nagu nad on. 

3. Oma vajaduste ignoreerimine

Tihti, kui õpilased uuest materjalist aru ei saa, kardavad nad üle küsida või paluda õpetajal uuesti selgitada. Eriti kehtib see suurte rühmade puhul. Põhjuseks võib olla see, et õppija ei soovi raisata teiste aega. Samuti ei ole õpetajal võimalik keerulisemaid teemasid läbi töötada vaid ühe õpilasega, sest teistel hakkab igav. Igal juhul pööratakse rühmatundides sulle ja sinu vajadustele vähem tähelepanu. Nii tekivadki teadmistes lüngad.

4. Vähem keelepraktikat

 Olenevalt õppemeetoditest võib tundides keelepraktikat siiski vähe olla. Õpetaja püüab igale õppijale pöörata sama palju tähelepanu kui teistele, kuid mida suurem on rühm, seda vähem räägitakse võõrkeeles. Tasub mainida, et tänapäeval kasutatakse üha enam aktiivõppemeetodeid, mis võimaldavad ka suurtes rühmades intensiivselt keelt praktiseerida.

Iseseisev keeleõpe

Iseseisev eesti keele õppimine on väga soodne, kuid kõik sõltub enesedistsipliinist. Pilt: Pixabay, Public Domain.

Eelised

1. Paindlik graafik

Saad õppida endale sobival ajal, koostada ise oma tunniplaani ning valida õppimiseks sobilikud päevad ja kellaajad. Kõik sõltub vaid enesedistsipliinist. 

2. Võimalus valida meelepärased ja huvitavad õppematerjalid

Saad valida just need teemad ja arendada neid oskusi, mis sind kõige rohkem huvitavad. Näiteks võid kuulamisoskuse arendamiseks vaadata just neid filme, telesaateid või uudiseid, mis sulle kõige rohkem meeldivad. 

3. Hoiad raha kokku

Internetist on võimalik leida mitmeid tasuta õppematerjale [2] ja hea helifailidega õpik maksab sama palju kui kaks tundi eraõpetajaga. 

4. Õpite keelt omas tempos

Iseseisvalt õppides on võimalik saavutada paremaid tulemusi just sellepärast, et sa ei pea kohanema teiste õppijate tempoga, leppima kohustuslike materjalidega ega õpetaja lähenemisega. Võid õppida endale sobivas tempos ja süveneda põhjalikumalt just neisse küsimustesse, mis on sinu jaoks tähtsamad ja huvitavamad. 

Puudused

1. Alguses tekib raskusi

Kui oled varem võõrkeeli õppinud, siis kujutad ette, kuidas keeleomandamise protsess kulgeb ja milliseid strateegiad on võimalik kasutada. Kui kogemusi ei ole, võib eesti keele õppimine tunduda väga raske, aeglane ja kurnav. Iseseisev keeleõpe nullist võib olla keeruline, eriti alguses. Kahtlemata tekib sul palju küsimusi, kuid pole kedagi, kelle käest saaks küsida. Edaspidi on palju raskem valesti õpitut parandada, seetõttu võib olla efektiivsem alustada õpinguid koos õpetajaga.

2. Enesedistsipliin

Iseseisvalt koostatud graafiku järgimine ja enesedistsipliini hoidmine on vahel eriti raske. Kõigil on päevi, kui puudub soov üldse midagi teha ning tekib kiusatus kirjutada kõik vastused maha või lükata õppimine homse-ülehomse peale. Arvestades seda, et sa oma õppimise eest ei maksa, on üpris kerge oma nõrkustele järele anda. 

3. Vestluspartneri otsimine

Keeleõpe ei anna tulemusi, kui sa keeleoskust ei praktiseeri. Kui õpid üksinda, siis võib vestluspartneri leidmine olla keeruline. Tänapäeval pakub õnneks võõrkeeles suhtlemiseks mitmeid võimalusi Internet.

4. Plaani koostamine ja materjali otsimine on ajamahukas ja nõuab palju energiat

Plaani koostamine ning kasuliku ja sobiliku materjali otsimine nõuab palju vaeva, aega ja kannatlikkust. See on suur puudus, kui sul on vähe vaba aega. Lisaks on üsna raske oma teadmisi iseseisvalt kontrollida või aru saada, millega tuleks rohkem pingutada ja milliseid materjale selleks vaja on. Õpetaja tuleb aga alati appi, hindab objektiivselt sinu oskusi ning juhib tähelepanu vigadele.

Küsimusele, milline keeleõpe on parem ja efektiivsem, kas iseseisev, eraõpetajaga või rühmas, arvestada tuleb paljude asjaoludega – ei ole ainuõiget vastust. Uuringud näitavad, et võõrkeele õppimist mõjutavad kõige enam õppijate individuaalsed eripärad: nimelt vanus, sugu, võimed, motivatsioon, keeleõppestrateegiad, isikuomadused [1]. Seega tunne oma isikuomadusi ning ära karda proovida erinevaid õppimisviise! 

Kasutatud allikad

[1] S. Zafar: Individual Learner Differences and Second Language Acquisition. Journal of Language Teaching and Research, Vol. 3, No. 4, pp. 639-646, July 2012. 
[2] INSA: Eesti keele iseseisvalt õppimine
[3] K. Vilt: 5 soovitust edukaks keeleõppeks. Äripäeva Akadeemia. 31 juuli 2019. 
[4] O. Ojamets: Kuidas uus keel ruttu selgeks saada? Ärileht. 12.01.2019.

Tõlkinud Anastasiya Ilistratova-Tunnel


Hanna Kalvi

Õpin Tallinna ülikoolis vene keele kui võõrkeele õpetaja erialal (magistriõpe, esimene aasta)

0 Comments

Lisa kommentaar

Avatar placeholder

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.